Jak dosáhnout úspěchu

16.04.2016 14:42

 

Za dva roky výuky v České republice už Norbekovova metoda zaujala stovky lidí, kteří si na kurzech vylepšili své zdraví, intuici i přístup k životu. V červnu se uzbecký lékař a učitel Mirzakarim Norbekov chystá osobně do Prahy, aby tu 10.-12. června vedl svůj autorský seminář Škola harmonie a úspěchu.

 

Předmětem kurzu, označovaného také jako „Ateliér úspěchu“, není nic menšího než dosažení šťastného a úspěšného života. Získání zdroje síly a inspirace, vnitřní a vnější svobody, odhalení vnitřního potenciálu a unikátních schopností člověka, rozvoj a zdokonalování silných stránek charakteru, jež jsou vlastní úspěšným lidem. Cílem je harmonizace všech stránek života včetně manželství a rodinných vztahů. Výcvik se zaměřuje i na rozvoj intuice, zabývá s schopností tvořit události svého života, bránit se příliš emocionálnímu vnímání citů, strachu a depresí, a hodně se zabývá i podnikáním – jak v něm mít úspěch, jak je rozšířit a zvýšit jeho efektivitu, jak využívat rozdílů mezi mužským a ženským pojetím podnikání.

 

Zážitkem je rovněž samotné osobní setkání s originálním vědcem a učitelem, který se zkoumání lidské povahy a životnímu „koučingu“ věnuje po celém světě už více než 30 let.

 

„Lidé se v tomto kurzu mění po každé absolvované lekci. Je fascinující vidět proměnu, která je odlišuje od ostatních. Získají vnitřní svobodu, tu vzácnou volnost, jež člověku umožňuje nalézt sebe sama. To je to, co vám umožní najít a realizovat svůj osud, svůj osobní dar,“ říká absolventka kurzu a lektorka Norbekovovy metody Olga Veršinská.

 

Přesná náplň kurzu pokaždé reaguje na potřeby a cíle účastníků a témata, která zrovna oni potřebují rozvíjet. „Potřebuji, abyste co nejrychleji dospěli z dětského pískoviště, osvobodili se od nepotřebné zátěže, urážek a malicherných projevů vašeho charakteru, typických pro normálního člověka, a začali naplňovat svůj pravý osud. Čekají nás velké činy ve jménu lásky, harmonie a dokonalosti,“ říká k tomu Norbekov.

 

Seminář lze absolvovat i bez  předchozí účasti na základních ozdravných kurzech, i když znalost hlavních principů a postupů Norbekovovy metody zvyšuje jeho efektivitu.

 

Silvie Haktanir Filipová

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Praha +420603215839
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066