Rozhovor s Vadimem Šiškinem o Plastičnosti života

17.04.2018 19:01

Daniela Fuxová

Nový Fenix

 

Vaše začátky se prý váží ke tvrdému výcviku bojových umění před mnoha léty …

Ano, vše má své počátky v dětství a já jsem tehdy narazil na zasloužilého trenéra juda Ruska a několikanásobného mistra světa bojových umění, který také později stál u zrodu obrození zapomenutých tradic ruských bojových umění. Konkrétně se jedná o systém A. A. Kadоčnikova a také systém ROSS (od trenéra A. I. Retjunskych). Tvrdé cvičení a semináře s tréninky, kde vždy část tréninku byla věnovaná uvolnění, obměkčení a volnosti těla. Normálních pár kotrmelců, kotoulů a stojka byly součástí prvků možnosti obrany proti napadení a dokonce něco jako práce se zbraní. Jak je to možné? Skrytý princip totiž spočívá v tom, že pokud je tělo měkké a řídíte ho, tak s ním právě můžete úspěšně pracovat v mnoha situacích, a zejména i v té, když vás někdo násilně uchopí nebo napadne. Následovalo setkání s potomkem šlechtického rodu Golicynych, kterého pozvali na náš bojový výcvikový seminář, charismatického drobného staršího pána kolem 80 let. Já byl o dost vyšší a větší než on. Překvapil mě, když řekl: „Pojďte kdokoliv a chyťte mě kolem trupu a ze všech sil držte. Kdo je odvážný?“ Přihlásil jsem se a se vší silou ho sevřel rukama. Golicyn jen dodal, ať se nestydím a stlačím jej co nejsilněji, jak umím. V tu chvíli jsem si pomyslel, že když ho stisknu ze všech sil, tak tím ukončím rodovou linii Golicynych. Stiskl jsem, jak jsem mohl a držel. On mi však ze všech sil zakřičel přímo do ucha, já leknutím povolil a on mi rázem demonstroval úder do břicha a do očí. Nic jsem z toho neviděl, vím o tom jen z vyprávění. A předal mi, že všechno tohle je možné právě díky nestandardnímu chování a uvolnění. A tehdy jsem si poprvé uvědomil, že ne všechno se dá dělat pomoci síly. Ukazovali nám další cvičeni a spojovali je s životními situacemi, abychom ani v životě nešli hlavou proti zdi, abychom se uměli zastavit, udělat přestávku. Tato cvičení probudila v mém těle nový pocit, potřebu se hýbat, prolínat a vlnit se. Pozoroval jsem stromy a větve, jak se hýbou ve větru. Napodoboval jsem stromy a vítr. Lidé kolem znudění a ztuhlí žili svými životy a já jsem jim tolik tehdy chtěl říci to nové poznání a sdílet s nimi zážitek a své nové zjištění.

Setkání s knížetem Golicynem bylo pro vás velkým impulzem, že ano?

Ano. Tenkrát za socialismu se to, že je knížetem, muselo tajit. Měl tedy dvojí příjmení Timofeev-Golicyn. Velmi nevšední člověk, bohužel už není mezi námi. Přežil Velkou vlasteneckou válku, tři bajonetové útoky což byl zázrak. Bylo málo takových, kteří přežili jeden útok. A tento drobný člověk s velmi silnou vůlí mi předal také tajemství síly těla, kterým on se řídil, a to je, že pokud máte nějaké zranění, nikdy ze sebe nic nestrhávejte, ani neoddělujte. I kdyby to byl kousek masa, kůže, nesmíte to odtrhnout. Je třeba přiložit zpět na místo všechny tkáně a pevně zavázat. A tělo, kterému se dá síla důvěry, si poradí samo.

To zní jako osudné setkání?

Ano, zcela osudové a ne náhodné. A já jsem začal poslouchat své tělo právě o to více, když mne i trenér bojových umění Retunskych zasvětil do dalšího umění. Například, když tři-čtyři lidi drželi jednu jeho ruku, tak říkal: „ Ano, těch několik rukou je mnohem silnějších, než jedna ruka má.“ A pokud on na to půjde silou, nic neudělá. Ale pokud uvolní rozum, uklidní dech a rozvolní tělo, které se stane tekutým a kluzkým díky určitému vnitřnímu rozpohybování, pak vyvstane příležitost, jak ze sevření vyklouznout.

Kdy jste vaše umění a intuitivní poznání z bojového výcviku uvedl do praktického života?

Hned poté, co přišel ještě jeden impulz na semináři mistrů světa v St. Petěrburgu. Byli tam učitelé učitelů – nejlepší ve světě, takových je velmi málo. Někteří trénovali ještě s Bruce Lee, měli přes 70 let, a stále byli otevření se naučit něčemu novému, což pro mne byl objev, že opravdový mistr v jakémkoliv věku, i tom pokročilém, je schopný se učit. A oni mi tehdy poděkovali, neboť si všimli mého jiného přístupu. Kromě umění spojovat bojové chvaty já funguji jinak – napřed uvolňuji tělo a pak improvizuji i v momentě bojových situací. Chvat si nepřipravuji, ale bojuji intuitivně a přirozeně. Je to jako v životě, kde se životní situace mění každou chvíli. A když je tělo uvolněné, může fungovat i velmi samostatně. Hlavně se mu nesmí překážet. Díky odpozorování bojových situací spolu s mými zkušenostmi  a také absolvovanému kurzu „Dílna úspěchu“ v rámci vzdělávacího systému pana Norbekova, se kterým jsem později začal spolupracovat i osobně, to vše mne navedlo na onu cestu „plastičnosti“.

Kdy jste začal dělat své první semináře a kurzy „Plastičnosti života“?

Asi v roce 2002, vytvořil jsem celý systém z poznatků psychologie, z technik bojových umění, z vlastních životních zkušeností a z osobních zážitků. Když se během pádu z kola uvolníte, vyváznete bez zranění, když padáte ze schodů, uvolněte se a nic se vám nestane. Znáte ty příběhy, že opilým, když různě padají, se nikdy nic nestane? Protože jejich tělo je absolutně uvolněné a pružící. Tělo říká více, než co nás napadne.

Zdá se, že jste objevil dávno zapomenuté souvislosti? Své žáky učíte rovněž pohyby ve tvaru osmičky?

Všechny nové znalosti jsou ve skutečnosti zapomenuté staré. Vezměte si brnění středověkých válečníků. U slovanských národů bylo lehké z kovových kroužků, které přilnulo k tělu a umožnilo pracovat s palicí, volně se hýbat. U západních převládalo těžké brnění z kovových destiček, nedávalo volnost pohybu, ale zase umožňovalo práci s velkým mečem. Ve staré Číně se všechny znalosti předávaly pomocí písma a obrázků. Číňané dávají důraz na symbol čísla osm, v ležaté podobě označení pro nekonečno. Pohyby napodobující tento symbol mají svůj velký význam. Oproti tomu se zase na staré Rusi vědomosti předávaly ústně, ve formě povídek nebo tanců. A právě díky tanci mohli předávat ti starší základní principy umění dobrého pohybu, kondice a boje těm mladším. Kdybyste dětem ukazoval nějaké chvaty, nepochopí. Ale prostřednictvím tance to pochopí. Pak třeba pokud to chtěl třeba děda vnukovi vysvětlit hlouběji, mohl ho vzít na setí a vnukovi ten tanec připomenout. „Podívej, když ta semena vezmeš do ruky a uděláš tak, tak zaseješ jen tady, ale potřebujeme zaset celé pole. Proto vyhodíš rukou a napomůžeš pohybu nohou a semena poletí dál“. Třeba pak večer doma dědeček vnukovi mohl říci, jak se může bránit pohybům, když ho někdo chce udeřit klackem, nohou, rukou, do břicha. „Vzpomeň si, jak jsi nabíral semena? Zakryješ se, úder tě mine, pak to vrátíš úderem do obličeje“ (pozn. překladatele: pan Šiškin ukazuje pohyby). Tohle je příklad, jak se tenkrát předávaly znalosti. Každé dítě je svým způsobem talentované, dokonce i dítě, které není úspěšné v obyčejných školách.

 

Kdo prý přijde na váš kurz, změní mu to život?

 

Šiškin: Ano, takových příkladů je moc. V rámci kurzu dochází k uvolnění těla, vnitřních bloků a sevření, které brání člověku být přirozený. Převládá v nás určitá „umělost“ – v držení těla, ve výrazu tváře, v mluveném projevu, dokonce v úsměvu. A během kurzu se snažíme přiblížit ke své přirozenosti. Protože naše bloky způsobují to, že ztrácíme životní energii. A velká ztráta životní energie způsobuje apatii, život v monotónnosti a smutek v očích. Dokonce to ústí i k pocitu, že člověk už nechce žít. Jeden muž na mém kurzu ve věku kolem třiceti cítil, že i když se mu docela daří ve sportu, nedaří se mu v životě ani v podnikání se mu nedařilo. Protože byl hodně stydlivý a choval se uměle, jeho tělo bylo natolik sevřené, že ho nepouštělo do žádného rozvoje. Tento muž měl kamaráda, se kterým vyrůstali. Jednou spolu byli na lovu, kde nešťastnou náhodou svého kamaráda zastřelil. Moc ho to zasáhlo a rozhodl se, že se vzdá života. Tělo to okamžitě vnímá. Postupně se přestal hýbat, přestal jíst a velmi zhubnul. Pak se už ani nemohl hýbat a jen ležel a čekal na konec. Jednou na jaře viděl letět motýla a najednou! Začal hýbat prsty! Vzpomněl si na naše cvičení. Postupně začal cvičit s rukama, pak po několika měsících s celým tělem, začal znovu chodit a pochopil, že udělal chybu. Také rodina jeho kamaráda mu odpustila, následně se i více sblížili a získal tak nové rodiče. Vrátil se k životu. Začal se znovu věnovat cvičení plastičnosti, pak si založil rodinu, porodil dvojčata.

Jste známý i díky tomu, že kromě vašich kurzů Plastičnosti vedete i kurzy Norbekova, jak se odlišují?

Kurzy pana Norbekova a můj kurz Plastičnost života jsou propojené a doplňují se. Ale pokud někdo chce zlepšit svůj zdravotní stav a zejména stav očí, vždy doporučuji navštívit ozdravný kurz pana Norbekova.

 

Ve svém kurzu Plastičnosti kladu důraz na práci s tělem, tělo je nejmoudřejší rádce.

A vždy dávám příklad o tom, že mnohé problémy mají své kořeny v dětství. Vyrůstáme a problémy z dětství vytěsňujeme a ty zarůstají hlouběji do těla. V dospělosti hledáme odpovědi v úrovni rozumu, chceme stále vše pochopit, ale je tu tělo, které nám vždy napoví. Proto kladu důraz na práci s tělem. Ukazuji, jak skrze práci s tělem se dají řešit problémy, dosáhnout cílů. I v systému pana Norbekova je to podobné. Tělo je mocný nástroj a základ, pak je rozum, duše a úplně nahoře je duch. Toto je velmi pevné spojení. Ale pokud to otočíme, tak je spojení velmi nestabilní. To říkám kvůli tomu, že lidé často říkají, že tělo je druhotné, ale duše, duch jsou nejdůležitější. Ano, částečně souhlasím, ale pokud se objeví neznámý pocit síly ducha, silné emoční, duchovní zážitky a tělo nebude k tomu připravené, může se stát, že to člověk psychicky neustojí. Ale když je tělo připravené, je to díky pevnému základu.

Velmi podstatná je i práce s dechem a dýchání. Skrze dech se projevují bloky. Vybídnu vás udělat 25 rychlých nádechů, uděláte jich jen kolem 7 a pak už nebudete moct. Proč? Existuje totiž zóna strachu, která se nachází v místě 7. hrudního obratle. Když se něčeho lekáte a když si představujete to, co vás děsí, tahle zóna reaguje a může se vytvořit blok. A právě tato zóna brání nádechu, protože v okamžiku leknutí/stresu se zvedají ramena, a nemůžete správně dýchat. Proto na kurzech pracujeme s plastičností ramen i rukou. Smysl je v tom, že v myšlenkách vytvoříme omezení, pomyslnou chodbu pro ruce. Je jasné, že trénovat plastičnost můžeme bez omezení, ale já to spojuji s životem. V životě může nastat nečekaná situace, velmi omezující. Pokud se přestaneme hýbat, stáváme se oběťmi. Ale když se uvolníme, uvidíme, že se můžeme nejen hýbat, ale hezky se hýbat, přirozeně. Protože v přírodě je vše plynulé a ve vlnách. V různých rovinách děláme toto cvičení jednou rukou, druhou rukou, oběma rukama a během tohoto cvičení uvolňujeme napětí, bloky. Toto trvá den nebo dva. Když vidím, že už se účastníkům začíná dařit a mají z toho radost, požádám je, aby si vytvořili dvojice. Tohle už je střet charakterů. Střet vůdců. Protože někdo z vůdců nechce, aby ho řídili, a toto se projeví v těle. Vznikají možnosti si dech, sevření a bloky uvědomit a zpracovat vše do vědomého uvolnění, včetně pocitů vnímat ty druhé. Pokračuji praktikami spojenými s překonáváním strachu a důvěrou. Mým úkolem je každý den vytahovat na povrch vnitřní bloky a dále pak s nimi skrze tělo pracovat dle principu emocí strachu, a emocí důvěry. Jaká je emoce, takový je dech a naopak. Dále děláme speciální akrobatiku na zemi, a zde jsou vidět také vidět bloky skrze nemotornost a nesourodé pohyby, kdy se lidé snaží použít sílu a cvičí zprudka. Já vedu účastníky kurzu, aby to dělali tak jako děti, dítě když padá, spadne měkce. Když padá dospělý, je to většinou zlomenina. Závěrem doplňuji něco z psychologie a domácí úkol vždy zní, aby všechno, co se naučí na kurzu, ihned přenášeli do života.

A vaše rada pro čtenáře Nového Fénixe?

Vždy doporučují trénovat, cvičit. Lidé často žijí v iluzi, že život je věčný. Ale když cvičíme, rozvíjíme se, jdeme kupředu nejen vnitřně, ale jak říkají mistři, skrze sebepoznání poznáváme Boha. Ale také chci upozornit, abyste nedělali ze svého života cvičební pole. Abyste nezapomínali žít, příliš se nepozorovali a neztráceli svou přirozenost.

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Praha +420603215839
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066