UKÁZKY Z KNIHY NORBEKOVA

10.07.2014 22:48

"...OD PISÁLKA,

neboli ode mne

Vážení čtenáři!

Držíte v rukou knihu, která je napsána pro vás s cílem pomoci obnovit si zrak, probudit v duši skryté schopnosti, realizovat se jako Osobnost.

Buďte však připraveni, že již od prvních stránek vás tato kniha bude šokovat, vyvolávat bouři negativních emocí jako: nespokojenost, nepřátelství, hněv, uraženost a agresi proti autorovi.

Jsem připraven všechen tento hněv vzít na svou hlavu. Upřímně říkám, že pokud k tomu skutečně dojde, budu svůj úkol považovat za splněný.

Už předem vím, jak namítáte: „Takhle se knihy nepíší!!!

Co je povoleno v hovorové řeči, je nepřijatelné v tiskovém vydání!!! Takové urážky, hrubosti a vulgárnosti neslouží autorovi ke cti.“ Namítáte, že existuje určitá hranice etiky a morálky, která za žádných okolností nesmí být překročena!!!
Že všechno l
ze říci jemněji, vysvětlit inteligentnější formou, pak to všichni pochopí atd.

Před dvaceti lety bych myslel stejně. Byl jsem člověk závislý na doktorech, lékařských procedurách, lécích. Byl jsem nerealizovaným člověkem, bez budoucnosti, který dokonce pomýšlel na sebevraždu.

Ano! Byl i takový moment. Co také chcete očekávat od invalidy upoutaného k přístroji na umělé čištění krve? Tak i tak je odsouzený k smrti! A to ve věku dvaceti let!!!

Oficiální medicína takové onemocnění (glomerulonefritida, a to ve stadiu, kdy ledviny jsou zcela nefunkční) neléčí. Pacienta, který pouze „dožívá“, už jen pozorují, podporují ho dostupnými prostředky a sleduji, jak pomalu umírá.

Není to strašné?

Já si příliš vážím života, než abych se ohýbal a hrbil hřbet v době, kdy na to prostě nemám čas, v době kdy potřebujete rychlou pomoc, zbavit z okovů, které vás drží v bahně nemoci a nenaplněnosti.

Jste zmatený, všechno děláte ve spěchu. Ale nedovolíte si ani na chvilku zastavit se a přemýšlet: „Proč to všechno dělám? Co po mně zůstane, až odejdu?" Přitom se z hloubi duše bolestivě ozývá, že vše není v pořádku…

Ale opět není čas! Musíme, musíme stále někam utíkat. Otázka zní, kam a proč? Ve skutečnosti přešlapujeme na místě, točíme se v bludném kruhu, ale nevnímáme to. Stále vás to vrací k výchozímu bodu.
Speciálně proto, abych zastavit Váš nesmyslný běh v začarovaném kruhu problémů a nezdarů, podtrhávám koberec pod vašima nohama . Taková je podstata mojí metody.

Tato metoda rychlého obnoveni zraku prostřednictvím emočního sebe-přinucení.

Většina lidí je emocionálně upnutá, nebo přesněji, emocionálně vykastrovaná. Chodí z práce do práce, do práce z práce. Jsou jako natahovací panenky. Všechna trápení si ukládají uvnitř. Pokud nějaká emoce pronikne na povrch, je to zpravidla agrese.

Mým úkolem je vytáhnout z vás hluboko zakořeněné zlo, které vás sžírá zevnitř. Chodíte s tímto vředem v duši, který je třeba propíchnout a uvolnit cestu hnisu ven. Je nutné se vyčistit! Teprve pak se mohou projevit Vaše skryté schopnosti, jak realizovat vaše plány, a otevírají se nové dveře.

Nepřeji si, abyste po přečtení této knihy zůstali stejně lhostejní, nebo ještě hůř, že se na svět budete dále dívat stejnými brýlemi jako dosud. Vědomě vymyšlený přístup vyvolávající emoce je „chirurgickým" nástrojem této knihy.

Existuje jednoduchá rovnice: CHARAKTER A OSUD ROVNÁ SE CHOROBA. Znamená to, že má-li člověk hemoroidy, jaký potom mají charakter…?

Tohle mám ověřeno časem i praxí na vlastní kůži.

Pokud chcete úplně změnit svůj život k lepšímu, je třeba změnit svůj charakter, ale toho nelze dosáhnout jenom přemlouváním.

Charakter člověka se přetavuje zevnitř s vaší bezprostřední účastí. Já jsem pouze katalyzátor. Proto se připravte, že v této knize narazíte na zcela nečekané a netradiční pasáže psaného textu, jež budou adresovány jmenovitě vám.

Hluboko ve vás se skrývá obrovský diamant. Zbývá jej najít, vybrousit a vystavit tak, aby se rozzářil v plné kráse. Teprve pak uvidíte svět jinýma očima a v životě se vám otevřou nové obzory. Na této cestě jsem s vámi a připraven posloužit vám!

Život není špatný a komplikovaný. Je prostě takový, jaký je!
 

S upřímným pozdravem Mirzakarim Norbekov"

 

 

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Praha +420603215839
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066