Dětský kurz

Každé dítě, během vývoje, prodělává velké fyziologické změny. Mění se procesy, spojené s výukou: paměť, koncentrace pozornosti, rozvoj nových návyků, logické uvažování a představivost. Kromě toho, dítě poznává  sebe, mění svůj vztah k okolí, seznamuje se s novými trápeními!
Ve mládi probíhají důležité psychické změny, které formují nové zvyky, povahu a rysy charakteru. V průběhu vyučování, může dítě svobodně a aktivně odhalit své schopnosti!
Ale může to být i naopak. Dítě se okolnímu dění brání a uzavírá se do sebe. Všechno záleží na okolí, porozumění ze stany dospělých a domácí atmosféře!
Právě proto jsou naše kurzy koncipovány na pomoc každému dítěti, na získávání vnitřního klidu, rovnováhy. Vnitřní klid má vliv na plynulý rozvoj nových praktických návyků a překonávání vzniklých problémů.

Výsledkem tréninku je:

 • formování správného držení těla;
 • odstranění stresových situací a vnitřního napětí,
 • hluboká vnitřní jistota a touha něco vykonat;
 • zlepšování zraku, sluchu;
 • zvyšování imunity,
 • normalizace činnosti vnitřních orgánů, zlepšení celkového stavu organizmu;
 • odstranění psychických příčin nemocí;
 • zvýšení práceschopnosti;
 • zlepšení koncentrace;
 • děti se stává pozitivními, otevřenými a cílevědomými;
 •  zlepšení komunikačních návyků, vztahu k sobě samému, sebehodnocení, umění postarat se o sebe, o zdraví;
 • zlepšení rodinného mikroklimatu, naplnění domu láskou, pohodou, porozuměním a vzájemnou podporou!     

  Příjemné radostné prostředí! Hodně her, humoru, smíchu. Na kurz zveme také rodiče, uzdravovat se s spolu s dětmi je velice snadné!

Kurz trvá 7 dnů po 2,5 - 3 hodinách denně

Lektorka Maria Chavdarova LEKTOŘI A VEDOUCÍ

Cena kurzu je 4000 Kč

Pro sourozence - 7000 Kč. Ditě s doprovodem – 6000 Kč. Cena pro rodinu s dětmi (1 dospěly a 2 dětí) - 8800 Kč.

Dospěle (doprovod) taky budou cvičit a mít výsledky!

zpátky Doplňkové kurzy

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Praha +420603215839
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066