Učebně-ozdravný kurz 1. stupeň


Co pro vás znamená pojem „být zdravý“? Je to už dávno, kdy jste se tak naposledy cítili?
Zdraví – to je radost z života. Je to stav, kdy není jasné kde přesně se nachází ten, či onen orgán, tak jasně a souvisle funguje tento systém – lidské tělo.

Když jste zdraví fyzicky i duševně – vaše nálada odpovídá veškerému bohatství příležitostí duše zdravého člověka, kterého nedusí závist, zlost, sobectví. Život je nádherný – bez ohledu na věk. Postoj je v souladu s okolním světem a přírodou. Okolo vás se vytváří zvláštní atmosféra: jsou přitahovány pozitivní události a jsou přitahování pozitivní lidé, lehce nacházíte řešení libovolných problémů.


CÍL KURZU:

Zvládnout dovednosti léčení sebe sama a sebeovládání svého těla, které jsou v člověku založeny samotnou přírodou. Moudrost východu, přizpůsobená evropskému chápání, vám může prozradit možnosti a dát vám nástroje potřebné k dosažení požadovaného výsledku.

 

Po absolvování kurzu budete schopni:


PROGRAM KURZU

 • Obnova fyzického a duševního zdraví
 • Obnovení zraku
 • Posílení imunitního systému a dalších životně důležitých systémů lidského organismu
 • Spuštění procesu zrychlené regeneraci tkání, a v důsledku toho omlazení člověka
 • Zlepšení zdraví, psychického stavu, celkové kondice a výkonu
 • Koučování dovednosti dosahovat a udržovat výsledky
 • Hlavní příčiny nemocí a typy zdravotních problémů
 • Překonaní svého strachu z nemoci nebo životních problémů
 • Psychologie vnímání okolního světa

Metoda akademika Norbekova zahrnuje 18 autorských technik a základních objevů v oblasti psychofyziologie. Nabízí deset způsobů, jak se zbavit nemoci :

 • Cvičení kloubů

 • Svalové cvičení

 • Trénink vůle

 • Trénink představivosti

 • Speciální cviky na posílení imunity

 • Gynekologické a urologické bezkontaktní automasáže

 • Odstranění vady pokožky (fyzické omlazení)

 • Trénink emocí

 • Obnoveni zraku

 • Obnovení sluchu

Kurz trvá 9 dnů po 4 hodinách denně

 

zpátky Základní kurzy

Kontakt

www.norbekov.cz

+420608779475
Praha +420603215839
Ostrava +420603116780
Bratislava +421905944066